Mỗi Gia Đình Làm Vang đều có những nét riêng dựa trên những điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, văn hóa. Tuy nhiên, những gia đình làm Vang được Gold River lựa chọn đều là những gia đình giữ được bản sắc truyền thống, nhưng lại rất hội nhập, chia sẻ văn hóa Toàn cầu, cụ thể là Văn Hóa Rượu Vang. Những Chai Vang được đóng chai tại mỗi gia đình được đưa ra Thế Giới với tư duy chia sẻ những giá trị truyền thống tốt đẹp nhất, mang hơi thở của Vùng Đất/Quốc Gia trong từng chai Rượu Vang. 

Zalo Gold River Messenger Gold River
0944850404